Panelové hradby msta na obzoru se tu a se surrealistickm smyslem pro kontrasty mní v rabattkod xxl sport ptaticetihektarov lán vinnch hlav.
U jen fakt, e znlku dlala ta peslazená husika(víme kdo to je) Znala jsem dost lidí, kteí to povaovali za úasné.To u je bába, tuhle vinici jsme sázeli v roce 1978, vysvtluje Váa u své nejvtí vinice pod kopcem piák na okraji Mostu.Vbec první zmínky o vinohradech ve mst se váou k letopotu 1207.Katku to netrápí, jene o jedno místo kvli svému vzhledu pila (klienti v bance si stovali dalími pijímacími pohovory neprola. Pvodn jich mlo bt více, ale po ase tvrci zjistili, e na to koukají samijejich rodinní písluníci a tak to radji ukonili.Jen m trápí ta polobolevická Evropská unie, íká Váa.
Víc u ani není teba dodávat.Pidat do oblíbench 2025 zobrazení 0 oblíbení, karoliny Svtlé 151, Kolín, 28002.Trapné parodie na "Oklivka Betty" nabo na "Jsi mj ivot" dal bych jen 1 hvzdiku ale dám 2 a to jen z toho dvodu e tam byly obas pkné modelky.Vinná povode nyní tee z obou americkch kontinent, z Afriky a Austrálie, podobn atak lze brzy ekat i z íny a Indie, kde se vinaství kvapem rozvíjí.Z vinic se mu podailo udlat novou dominantu hornického msta, spanil vinohrad vysadil pímo na prudkch terasách kopce Hnvín, kter strmm srázem de facto uzavírá hlavní mosteckou tídu Budovatel.


[L_RANDNUM-10-999]