regler om elektroniske gavekort

PC-eksamener : (386,59 kB).00 Vejledning om håndtering af formkrav i skriftlige opgaver - herunder for lange opgaver : (65,14 kB).00 Regler for deltagelse i sygeprøve ved masteruddannelser ved CBS : (14,32 kB).00 Retningslinjer for afholdelse af skriftlige og mundtlige prøver i udlandet.
Dette foretages dels med henblik på rektors beslutning om politianmeldelse, dels med henblik på overvejelse af sanktioner i henhold til 6, rabattkode ellos fri frakt i de tilfælde hvor forholdet har betydning for universitetets funktion.
Studieleder (ved problemer i forbindelse med undervisning institutleder (ved problemer i instituttets lokaler eller dekan (i tilfælde, som ikke hører under en bestemt studie eller institutleder).
Hvor flere prøver i henhold til eksamensreglerne skal bestås i samme eksamenstermin, kan bortvisning fra en af prøverne medføre, at resultatet af alle prøverne annulleres, hvis betingelserne i stk.Net prepaid cards are issued by Paysafe Financial Services Limited pursuant to a licence from Mastercard International Inc.Der foretages øjeblikkelig indberetning til rektor af kriminelle forhold, der begås på universitetet (eksempelvis trusler, voldelig adfærd, hærværk, brandstiftelse, tyveri).De studerende har pligt til at overholde ordens- eller sikkerhedsforskrifter, der fremgår af skiltning, opslag eller husregler, i laboratorier, på biblioteker, i undervisnings-, eksamens- og mødelokaler, på gange, i kantiner.Bortvisning fra universitetet eller annullering af samtlige prøver i en eksamenstermin kan finde sted, hvor der er tale om en grov eller gentagen overtrædelse af de regler, der er nævnt i 4 og 5, stk.Paysafe Financial Services Limited is incorporated in England (registered number: 4478861) with registered office at Compass House, Vison Park, Chivers Way, Cambridge, CB24 9BZ, England.Universitetet kan anvende elektroniske hjælpemidler med henblik på afsløring af eksamenssnyd.Tilsvarende gælder for afsluttede uddannelsesforløb på samme niveau,.Brud på eksamensreglerne, herunder eksamenssnyd.Formodet eksamenssnyd, der bemærkes af eksamenstilsynet,.eks.Paysafe Merchant Services Corp is a registered ISO/MSP of Merrick Bank, South Jordan,.
De studerende har pligt til at rette sig efter anvisninger og påbud fra universitetets ansatte, om overholdelse af de regler, der er nævnt.6 vil blive taget i betragtning, når der foreligger bevis for eksamenssnyd eller medvirken grænsebutikker tilbud hertil.Paysafe Financial Services Limited (FRN: 900015) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 for the issuing of electronic money and payment instruments.Bortvisning kan ligeledes finde sted hvor rektor finder det nødvendigt at anvende denne alvorlige sanktion for at sikre universitetets uforstyrrede funktion eller samfundets tillid til de eksamener, der aflægges ved universitetet.Bortvisning fra universitetet for en begrænset periode.

I henhold til lov om universiteter (universitetsloven) samt bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne.m.


[L_RANDNUM-10-999]