rabatt ving norge

Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte bladkongen rabattkode 2018 gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.
Arrangøren er ansvarlig for at kunden får skriftlig informasjon om sine passasjerrettigheter der det oppstår situasjoner som utløser slike rettigheter.Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens 5-3.Kan arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler.Dokumentasjon vedrørende avbestillingsårsaken må fremlegges senest 1 måned etter at avbestillingen ble foretatt.Rabatten gäller när resorna bokas vid samma tillfälle.Hensyn til medreisende etc.: Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler.Arrangørens opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen.Hjemreise etc.: Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly.Ved avbestilling fra 42 til 15 dager før avreisedøgnet starter refunderes det innbetalte beløp minus depositum og eventuell avbestillingsbeskyttelse.Vennligst ring vår salgstelefon, eller vakttelefon utenfor våre åpningstider.
Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.
Frister som avviker fra normalfristen på 30 dager skal være blitt fremhevet spesielt tydelig i avtalevilkårene for å kunne påberopes av arrangøren.
Gebyr for navnendring er 500,.Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kunden innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt.2.Ved bruk av legeerklæring som dokumentasjon for plutselig og alvorlig sykdom, bør denne utferdiges på det skjema bransjeorganisasjonen og Den Norske Lægeforening har utarbeidet, dersom kunden har fått utlevert slikt skjema av arrangøren.Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et rimelig kondis rabatt oslo sportslager administrasjonsgebyr som ikke skal overstige kr 500 frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter.Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som.eks.Arrangøren skal kunne dokumentere en slik forpliktelse.C) vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller.2.ledd, underrette kunden om at arrangøren/formidleren har plikt til å opplyse hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene, og at kunden må gi arrangøren/formidleren de nødvendige opplysninger om sine egne og/eller medreisendes passforhold så snart som mulig, slik at opplysningene kan gis.

For reiser av spesielt kort eller lang varighet, eller av spesiell karakter, kan likevel andre frister settes, jfr pkt.
Planerar du en resa för ett större sällskap?


[L_RANDNUM-10-999]