I avgjørelsen var det sett hen til at «datterselskapene mest sannsynlig ikke oppfyller lovens konkurransebegrep.
Radio Ålesund, p10 Country, bandit, hør på Radio Norge direkte via Internett!Desember Etter fylkesmannens syn var NHDs utvidede tolkning av lovens ordlyd underbygget av to forhold.Mai 2006 nr første ledd bokstäv c gjelder loven for «selvstendige rettssubjekter der stat, fylkeskommune lage gavekort på pc eller kommune direkte eller indirekte har en eierandel som gir mer enn halvparten av stemmene i det øverste organet i rettssubjektet».Lytte til Radio Norge på iPhone, iPad, iPod Touch og Android!April 2011, der departementet kom til at Istad AS (morselskap i et energikonsern) ikke var omfattet av offentlighetslovens virkeområde etter en vurdering av hele konsernets virksomhet.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.P4-gruppen forbeholder seg retten til å utestenge deltakere om de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten.Musikken har vært en sentral del av kanalprofilen, og P4 var den første norske kanalen som brukte profesjonell musikkformatering og rendyrket et bestemt format.Hensikten var å beholde lytterne gjennom dagen og å etablere en lojal lytterskare.Fylkesmannen anførte at i en konkret vurdering av Narvikgården, må det «ses hen til at konsernet har et omfattende virksomhetsområde, dels offentlig oppgaver og dels ulike forretningsområder».
At forvaltning og utvikling organiseres kampanjekode nettbuss i selskapsform og driftes forretningsmessig bør som hovedregel ikke medføre mindre åpenhet og offentlighet.Saken ble tatt opp med Fylkesmarmen i Nordland.En familie/husstand kan bare vinne en premie.Juni 2012 på Fylkesmannen i Nordiands vedtak.To gründere i radioselskapet var Svein Larsen.Ansatte i P4-gruppen/nent, kunder, sponsorer og samarbeidspartnere, samt deres nærmeste familie kan ikke delta eller vinne i P4-gruppens konkurranser på radio eller nett.Om konkurranser på Facebook: Applikasjonen(e) er på ingen måte sponset, støttet av, administrert av eller assosiert med Facebook.Wenn du auf unsere Webseite klickst oder hier navigierst, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook.Larsen var kanalens administrerende direktør og sjefredaktør i årene 19, mens Lisberg var administrerende direktør og sjefredaktør fra 20Kanalen P4 oppnådde raskt høye rabattkuponger readly lyttertall og etablerte seg som en sterk utfordrer både til NRK Radio og til lokalradioene.

P4 startet sendinger i dette femte riksnettet noe før.
Når en tok i betraktning den drift av datterselskapene som skjer gjennom Narvikgården, ble det anført å være «klart at virksomheten driver næring hovedsakelig i konkurranse med, og på samme vilkår som private».


[L_RANDNUM-10-999]