nsb rabatt verneplikt

NVE mente at kraftverk på Østlandet først og fremst skulle forbeholdes kraftforsyning til de store byene, mens det på Vestlandet kunne bygges kraftverk for kraftkrevende industri.
Mai fikk general Böhme kommandoen over samtlige tyske styrker i Norge.
I de nedbrente og utbombede områdene bodde folk vinteren gjennom i huler, gammer eller i ruiner.Januar 2016., Olav Njølstad, «Kosthold og ernæring under okkupasjonen».132 Så sent som på 1990-tallet ble spørsmålet om beslaglagt eiendom tilhørende deporterte jøder drøftet gjennom en offentlig utredning.Etter at en del personer hadde brukt hønseringer.Terboven fikk ikke gjennom sitt ønske om å holde Norge for enhver pris.Bombing rediger rediger kilde Allierte fly bombet mål i det okkuperte Norge, blant annet ble Victoria terrasse i Oslo bombet og ubåtbunkeren i Bergen ble forsøkt bombet med konsekvenser for sivilbefolkningen på Laksevåg.«På feil side av fronten (anmeldelse av Vegard Sæthers bok.Britiske styrker kom med fly til Oslo og Stavanger.Den illegale trykkingen hos Kai Møller ble aldri avslørt.
Hæren rediger rediger kilde Hæren ble den lavest prioriterte av utestyrkenes forsvarsgrener.
Opplysninger ble i stor utstrekning hentet fra åpne kilder, for eksempel kart over havneanlegg og informasjon om Forsvarets kapasitet.
Redningen: veien ut av fangenskapet våren 1945.November 1942.230 jødiske familier ble helt utryddet.Faktisk var Elverum den første byen i verden til å bli utslettet gjennom luftangrep (grunnet trebebyggelsen).28 Mannskapet på Jan Mayen ble evakuert og stasjonen brent høsten 1940, men driften ble gjenopptatt i 1941 med en norsk vaktstyrke fra Brigaden i Skottland.
[L_RANDNUM-10-999]